Øvre Flatåsvei 1B

Lokale tilrettelagt for butikkdrift med meget god beliggenhet på Øvre Flatåsen handelsområde.

Næringseiendom

Tilrettelagt for butikkdrift, men kan med enkle midler, omgjøres til andre virksomheter.   Lokalene ligger i  samme bygg som Europris, med den synergieffekten det medfører. Det er meget god standard på lokalet, fliser på gulv og malte vegger. Veldig god parkering.

Meget god beliggenhet på Øvre Flatåsen handelsområde med nærhet til dagligvare og annen handelsvirksomhet, med stor gjennomgangstrafikk til området.

Areal: 500 m2