Det skal være et fond for grønn vekst i nord

Det er vår ambisjon å vinne anbudet og håper at Investinord gir oss tillit til å forvalte fondet. Målet er å samle privat kapital på opp mot 400 millioner kroner, sier Aino Olaisen, styreleder i Nova Sea.

Les heleI den siste stortingsmeldingen om nordområdene står det at regjeringen skal lyse ut et mandat til å forvalte et fond med statlige og private midler. Fondet skal bestå av 50 prosent statlige midler og 50 prosent private midler. Fondet skal være lokalisert i Nord-Norge og innrettet mot de delene av markedet hvor det er ønskelig med mer kapital enn hva kapitalmarkedet allerede tilbyr.

Et nettverk av investorer, med blant annet Tord Kolstad, Ane Carlsen, Per Aronsen og Aino Olaisen legger store penger i et nytt investeringsfond, ifølge Avisa Nordland

Fondet, som har fått navnet Pilar Kapital, skal investere i bedrifter over hele landsdelen...

Les hele artikkelen på High North News