NYTT LOKALT SAMARBEID MED BOT

I det vi gikk inn i det nye året ble vi i T Kolstad Eiendom sponsor til BOT. Her er Tord Kolstad, eier og gründer av T Kolstad Eiendom, sin begrunnelse for sponsoratet.

"T Kolstad Eiendom AS er glade og stolte over å kunne bidra som sponsor til BOT. Vi håper BOT fortsatt kan gi gode natur- og friluftsopplevelser og at  BOT øker friluftsinteressen til folk flest.  Vi gleder oss til å bruke BOTs mange turstier og hytteperler, samt bli bedre kjent med turmulighetene i Bodø og omegn. T Kolstad Eiendom AS støtter mange lag og foreninger – små som store, og håper på et godt samarbeide også her."

For BOT er det inspirerende at en viktig næringslivsaktør ser verdien av det vi holder på med. Den økonomiske støtten som følger med sponsoratet er også kjærkommen. Vi gleder oss til et år som etter hvert vil normaliseres slik at vi igjen kan ha full fart både på hyttedrift og turaktivitet! 

Vi er svært takknemlig for at Tord Kolstad sitt eiendomsfirma har bestemt seg for å sponse BOT!

Skrevet av Berit Irgens 14. januar 2021

Link til kilde - hentet fra BOTs egen sider