Mørkvedgården

Næringseiendom

Bygget ligger på Mørkved i Bodø i sammenknytning til Universitet.