Kudalsveien 6 Nye Torggården

Næringseiendom

Næringslokale tilknyttet Nord Universitet. Noen av leietakerne er Universitetet, Arkiv i Nordland, Bioforsk, PolarGym, m.fl. Eiendommen er 100% utleid.