Dreyfushammarn 35

Næringseiendom

Eiendommen ligger sentralt til på Rønvikleira i Bodø. Det er ca. 2 km til sentrum. Bygget har både handel- og servicevirksomhet og kontorvirksomhet.