Parkveien 51

Næringseiendom

Parkveien 51 ligger sentralt til i Bodø. Eiendommen er 710 kvm og huser i dag Parkveien barnehage.