Knapplund

Hytter med idyllisk beliggenhet i Saltstraumen, fantastisk utsikt utover Saltstraumen og Børrvasstindene.

Næringseiendom

Hytter med beliggenhet i tilknytning til Saltstraumen hotel. Område bestående av hytter, hotell og en campingplass i nærhet. Avstand til butikk er ca. 0,5 km, til Tverlandet ca. 12 km og til Bodø sentrum ca. 27 km.

Frittliggende små hytter etablert i tilnærmet flatt terreng. Privat adkomstvei/ innkjørsel.

Eiendommen har gode lys og solforhold og god utsikt mot vest.

Normal standard med hensyn til materialvalg, utrustning og utførelse. Normalt modernitet.

Skole, barnehage og nærbutikk beliggende ved Saltstraumen - avstand ca. 0,5 km.

Direkte adkomst til store tur og utmarksområder.