Grepet som kan gi deg en flying start i boligmarkedet.

Å manøvrere i ulendt terreng
kan være utfordrende for de fleste. Heldigvis har vi fått innprentet fjellvettreglene som ledesnorer siden barneskolen. Jeg må personlig erkjenne at jeg ikke er noe utpreget turmenneske, og på mine turer til Keiservarden er det sjeldent jeg har vært nødt til å benytte meg av denne kunnskapen. Men jeg føler meg i alle fall godt rustet for krevende turer - i teorien. Ut fra grunnskolen tok jeg med meg enda mer kompetanse, og kan i dag stolt skilte med både sykkel- og symaskinsertifikat. All denne kompetansen har selvfølgelig hatt en stor verdi lenge, men i etterpåklokskapens ånd skulle jeg jo gjerne ønske at jeg lærte mer om økonomi før jeg begynte å studere til siviløkonom. Når jeg skulle søke om lån brydde banken seg lite om at jeg hadde perfeksjonert sikksakksømmen, men fjellvettregel nummer ni; Spar på kreftene og grav deg ned i snøen hjalp faktisk litt etter et brutalt låneavslag.

Generasjon Y og Z
er de som er født mellom 1980 og 2015, og heldigvis er jeg en del av oss. For til tross for at vi generelt sett ikke vet hva som er rett vei på en hammer eller hva en selvangivelse er, så har vi i alle fall evnen til å finne ut av det meste via noen få tastetrykk.

Det jeg lærte var ikke noen banebrytende, men essensiell informasjon som jeg i ettertid undres over hvorfor jeg ikke kunne i forkant av mitt møte med banken.

Boliglån
Er nemlig mer komplekst enn jeg trodde.

Egenkapital, kausjon, pant, medlåntaker, renter, renteøkning, sikkerhet, avdrag, avdragsfrihet, verdistigning, felleskostnader, fellesgjeld, gebyrer, betalingsevne, gjeldsgrad, annuitet og løpetid.

Det er uttrykk som kan gjøre det hele meget forvirrende for de aller fleste. Om du har et mål om å komme deg inn på boligmarkedet er dette uttrykk du burde sette deg inn i.

Om man lærer seg spillereglene først har man jo kanskje større sjans for å lykkes?

Det finnes mange løsninger for å få lån, og det finnes mange løsninger for å betjene et lån. Hvilken som er best for låntakeren kommer an på livssituasjon og målsetning. Det som i aller høyeste grad påvirker hvilken løsning som gir høyest lønnsomhet er livssituasjon, renten og alternativer.

Vi har en kultur
i Norge hvor vi eier bolig og betjener gjeld. Dette er basert på sunne verdier som bidrar til høyer levestandard og et jevnere samfunn enn mange andre land. Gjeld skal betales, og mange er helt rettmessig stolte av å være gjeldfri. Men for unge i etableringsfasen finnes det også andre alternativer som kan gjøre deg gjeldfri raskere enn å betale avdrag på et boliglån i 30 år.

I Jensvolldalen
har vi en finansieringsløsning på boligprosjektene våre som gjør at du kan få lånet avdragsfritt de første 8 årene. Det er selvmotsigende at man blir gjeldfri fortere uten å betale avdrag, og det er selvfølgelig ikke tilfellet her heller, men løsningen ligger i alternativene til å betale avdrag.

Regnestykket
er en kombinasjon av hva renten er og hva du kan få igjen ved å spare pengene i for eksempel fond eller aksjer. Oslo børs har hatt en gjennomsnittlig avkastning på ca. 11% siden 1980. På leilighetene i Jensvolldalen vil du betale rundt 2 % rente på lånet ditt de neste 8 årene. Det er en differanse på 9 % som du vil kunne utnytte deg av ved å investere pengene i aksjer fremfor å betale avdrag. Med utgangspunkt i den historiske avkastningen vil det bety at man vil sitte igjen med rundt kr. 300 000,- mer enn ved å betjene lånet med avdrag og renter.

Men sparing passer ikke alltid,
for i noen tilfeller vil livssituasjon, ønsker eller drømmer være viktigere. Da vil avdragsfriheten gi deg alternativer du ikke ville hatt ved normale lånebetingelser. Det gir deg større økonomisk spillerom og mer frihet. Hva som passer best for deg vet du best selv, men det er i alle fall greit å være klar over mulighetene.
Daniel Thomassen
Rådgiver og eiendomssjef T. Kolstad eiendom

47 32 55 86
daniel@tkeiendom.noRachel Antonsen/ Bodø Nu
Jensvolldalen
Jensvolldalen
Differanse mellom aksjesparing og avdrag