Kommunen vil leie i ti år

Voksenopplæringen trenger mer plass. Rådmannen anbefaler at kommunen inngår en leiekontrakt på ti år med Kolstad Eiendom om leie av fjerde etasje i Nordstrandveien 41.