- Gammelsenteret står sterkt

T. Kolstad Eiendom vil ta grep for å gjøre Ørnessentret mer attraktivt og stoppe handelslekkasjen.