Strandgata 40 Sortland

Næringseiendom

Bygget ligger rett ved Sortland Senter. Skeidar Living Group AS leier hele bygget på 2.340 kvm. Tomten er på 5,1 mål.