Arons vei 5 Sortland

Næringseiendom

Bygget ble oppført i 2009 og er leid ut i sin helhet til Coop. Ligger fint til rett ved riksvei 85.

Totalt areal på bygget er 937 kvm og tomten er ca. 3,5 mål. Meget god parkeringsdekning.