Kjell Arne Gjelsvik

Driftssjef

Epost: kjell@tkeiendom.no

Tlf: 901 41 989