Husleiegaranti

Husleiegaranti er en økonomisk sikkerhet som gis av en tredjepart.

En tredjepart kan være Nav, et firma etc. Tredjepart binder seg til å betale leietakerens forpliktelser om leietakeren misligholder leieavtalen.