Depositum

Hvorfor krever huseier (utleier) depositum fra leietakeren?

Depositum er en økonomisk sikkerhet som leietakeren (leieboeren) gir utleier. Dette gjøres ved å sette et pengebeløp inn på en konto, som hverken leietaker eller utleier kan disponere fritt. Leietakeren skal få pengene tilbake når leieforholdet opphører, dersom leietakeren ikke har misligholdt leieavtalen.

Depositumskontoen skal opprettes av leietakeren og den skal stå i leietakers navn. Utleier betaler for opprettelsen av kontoen.

Etter endt leieforhold opphever utleier sperringen av depositumskontoen og leier må selv ta kontakt med banken for å få frigjort beløpet.