Bankgaranti

En bankgaranti er en skriftlig avtale mellom bank og kunde.

Garantien sikrer en økonomisk kompensasjon ovenfor tredjepart dersom bankens kunde ikke overholder sine forpliktelser i henhold til avtalen.

Garantien vurderes av banken på samme måte som lån og kreditter, hvor det først og fremst legges vekt på søkerens betalingsevne, samt hvilke sikkerhet som kan stilles. Før utstedelse vil banken foreta en kredittvurdering av kunden og fastsette vilkårene for engasjementet, herunder eventuell sikkerhetsstillelse. 

Noen vanlige bruksområder er:

 •   For sikker betaling av varer eller tjenester
 •   Når et tilbud skal oppfylles
 •   For å sikre tilbakebetaling av forskudd
 •   Ved oppfyllelse av kontrakt
 •   Ved oppfyllelse av garantitider på arbeid eller leveranser
 •   For leie av lokaler
 •   Som sikkerhet for lån

Du bør velge bankgaranti når:

 •   Forretningspartene trenger en hvilende sikkerhet som skal aktualiseres ved et eventuelt brudd på avtale
 •   Ved løpende leveranser over en lengre tid
 •   Forretningspartene vil at et vedtatt internasjonalt regelverk skal regulere forretningen
 •   Forretningspartene etterlyser en fleksibel sikkerhet.