Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Formålet med den norske åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022 er at norske selskaper skal jobbe for gode arbeidsforhold og etterlevelse av menneskerettigheter i sine leverandørkjeder.

 

Åpenhetsloven har til hensikt å fremme arbeidet med grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og sikre allmenheten tilgang på informasjon. Loven forplikter T Kolstad Eiendom en Informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre risiko og aktsomhetsvurderinger. Aktsomhetsvurderingene skal sikre at vi ivaretar vårt sosiale ansvar ved all virksomhetsutøvelse i selskapet, i leverandørkjeden og våre forretningspartnere.

 

T Kolstad Eiendoms redegjørelse publisert 30.06.2023